full screen background image

Tag: , ,

Nowy szef szpitala w Pionkach

Obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach od 12 marca b.r. pełni Bernarda Dudek do czasu zatrudnienia dyrektora...