full screen background image
Search

Rada Kobiet w Radomiu – realna potrzeba czy wymysł?


Działaczki Radomskiej Inicjatywy Kobiecej oraz przewodniczący Stowarzyszenia Łączy nas Radom zaapelowali do prezydenta naszego miasta o wprowadzanie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym oraz o powołanie Rady Kobiet. Organ ten miałby pełnić funkcję doradczą oraz opiniotwórczą będąc głosem kobiet w ośrodkach decyzyjnych.

– Prawdziwa demokracja nie może istnieć bez równych praw dla kobiet i mężczyzn. W obliczu zbliżających się wyborów samorządowych jak wspierać kobiety na gruncie lokalnym. Warto zapytać jaki program działania na rzecz kobiet mają kandydaci na urząd prezydenta Radomia. Miasta, gdzie obecnie 100% kolegium prezydenckiego i ponad 80% członków zarządu spółek miejskich stanowią mężczyźni. Tej dysproporcji można zaradzić. Ponad 1700 gmin w całe Europie podpisało i wdrożyło Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. 1700 w całej Europie, ale tylko dwie w Polsce – podkreślił Patryk Fajdek, przewodniczący Stowarzyszenia Łączy nas Radom.

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym to dokument stworzony przez Radę Gmin i Regionów Europy. – Adresowana jest do samorządów lokalnych i ma być wyrazem zaangażowania władz w propagowanie zasady równości kobiet i mężczyzn. Wdrożenie tej karty w życie ma oznaczać zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w podejmowaniu decyzji w demokratycznym społeczeństwie, walkę ze stereotypami i uprzedzeniami. Jest to niezwykle ważne właśnie w samorządach, bo to one świadczą szereg usług publicznych związanych z edukacją, bezpieczeństwem, kulturą czy zdrowiem. Karta zobowiązuje samorządy, aby świadcząc te usługi mieszkańcom spełniały potrzeby zarówno kobiet i mężczyzn w takim samym zakresie. Warto podkreślić, że potrzeby są zazwyczaj różne. Stąd potrzeba włączenia kobiet w proces podejmowania decyzji dotyczących naszego miasta. Równość powinna stać się standardem, a władze samorządowe powinny ten standard umacniać – mówiła Karolina Skowron, działaczka Radomskiej Inicjatywy Kobiecej.

– Wprowadzenie Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w życie wymaga opracowania konkretnego planu. Planu, który określi priorytety i niezbędne działania związane z jej wdrażaniem. Miasta, które zdecydowały się na wprowadzenie Karty powoływały specjalne rady. Wychodzimy więc z propozycją do prezydenta Witkowskiego, aby już teraz powołał Radę Kobiet na wzór Rady Seniorów. Będzie to organ doradczy i opiniotwórczy będący głosem kobiet w ośrodkach decyzyjnych, który przygotuje także plan wdrażania Kart w Radomiu – tłumaczyła Katarzyna Kołodziejczyk, członkini Radomskiej Inicjatywy Kobiecej.

Więcej informacji na temat Karty Seniora znajdziesz tutaj.

Komentarze