Tag: , ,

Miasto zabiega o środki z Funduszu Dróg Samorządowych

Władze naszego miasta skierowały do Wojewody Mazowieckiego trzy wnioski o przyznanie dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pierwszy z projektów...

Plan ratownictwa medycznego na Mazowszu

Wojewoda Mazowiecki przygotował projekt Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego, który po przeprowadzeniu konsultacji z...

Al. Wojska Polskiego z rygorem natychmiastowej wykonalności

Wojewoda mazowiecki podjął decyzję o wydaniu zgody na rygor natychmiastowej wykonalności alei Wojska Polskiego. Dzięki niemu inwestycja może ruszyć, wbrew...

Miliony na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

24,5 mln zł zostanie przeznaczonych na odbudowę i remonty dróg na Mazowszu. W regionie radomskim niemal 1,3 mln złotych trafi do jednej gminy i jednego powiatu...

Pozwolenie na pracę dla cudzoziemców w 1 dzień

Pracodawcy, którzy chcą zatrudnić u siebie cudzoziemca, mogą załatwić zezwolenie na pracę w jeden dzień. Od 3 lipca w ten sposób można również załatwić...